Aktualności

27 października 2016

Województwo częstochowskie? W opinii Ministerstwa Rozwoju powołanie nowego województwa nie przyspieszyłoby gwałtownie rozwoju regionu

Kwestie dotyczące zmian podziału terytorialnego kraju, w tym powoływanie nowych województw należą do kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednak w opinii Ministerstwa Rozwoju powołanie nowego województwa nie przyspieszyłoby gwałtownie rozwoju regionu, a wręcz mogłoby prowadzić do spowolnienia jego rozwoju z powodu istniejących zobowiązań prawnych zawartych m.in. w Umowie Partnerstwa, określającej kierunki interwencji trzech polityk unijnych w Polsce ? Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Ponadto, środki finansowe zostały rozdysponowane pomiędzy poszczególne województwa w ramach przyjętych programów na lata 2014-2020. W efekcie powołanie nowego województwa pociągałoby za sobą szereg zmian dotyczących Regionalnych Programów Operacyjnych oraz konsultacji z przedstawicielami regionów w tym zakresie. W związku z tym w najbliższych latach nie jest planowana tego rodzaju zmiana w systemie administracyjnym.

– taką odpowiedź na pytanie o stanowisko Ministerstwa Rozwoju w kwestii powołania nowego województwa (częstochowskiego – przyp.) i szanse na przyspieszenie rozwoju regionu, skierowane w interpelacji nr 5918  w sprawie pominięcia Częstochowy i północnego subregionu woj. śląskiego w dokumentach strategicznych rządu.

Poseł Leszczyna w rozmowie z dziennikarzem Polskiego Radia Katowice stwierdziła, że to koniec dyskusji o przywróceniu województwa częstochowskiego, choć sama tej idei nie jest przeciwna.

Jeśli premier Morawiecki takie wsparcie by Częstochowie, w ramach nowego województwa, gwarantował to oczywiście, że jestem za województwem częstochowskim. Niestety to jest strategia życzeniowa, nieoparta na żadnych realiach, a przede wszystkim kompletnie pozbawiona realizmy finansowego

– odnosiła się na antenie Radia poseł Leszczyna.

Treść interpelacji do Ministra Rozwoju wraz z odpowiedzią sekretarza stanu w MR – Jerzego Kwiecińskiego dostępne są na stronie internetowej Sejmu RP oraz w zakładce Na Wiejskiej/Interpelacje

 

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

23 lipca 2020

Fakty po Faktach

Nie mamy podstaw, żeby mieć zaufanie do panów Kamińskiego i Wąsika,…

Czytaj dalej
23 lipca 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu [VIDEO]

Budżet 2019 roku jest absolutnie dobrym podsumowaniem czteroletniej kadencji rządów PiS,…

Czytaj dalej
23 lipca 2020

Co dalej z PKS CZĘSTOCHOWA?

W kampanii parlamentarnej w 2019 r. PiS obiecał walkę z wykluczeniem…

Czytaj dalej
21 lipca 2020

Pieniądze z UE pod kontrolą

Znaczna część funduszu odbudowy będzie wydatkowana tak, że Rada Unii Europejskiej,…

Czytaj dalej
14 lipca 2020

Wojna w NIK

Komisja Finansów Publicznych dotąd nie otrzymała od Komisji ds. Kontroli Państwowej…

Czytaj dalej