Aktualności

27 października 2016

Województwo częstochowskie? W opinii Ministerstwa Rozwoju powołanie nowego województwa nie przyspieszyłoby gwałtownie rozwoju regionu

Kwestie dotyczące zmian podziału terytorialnego kraju, w tym powoływanie nowych województw należą do kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednak w opinii Ministerstwa Rozwoju powołanie nowego województwa nie przyspieszyłoby gwałtownie rozwoju regionu, a wręcz mogłoby prowadzić do spowolnienia jego rozwoju z powodu istniejących zobowiązań prawnych zawartych m.in. w Umowie Partnerstwa, określającej kierunki interwencji trzech polityk unijnych w Polsce ? Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Ponadto, środki finansowe zostały rozdysponowane pomiędzy poszczególne województwa w ramach przyjętych programów na lata 2014-2020. W efekcie powołanie nowego województwa pociągałoby za sobą szereg zmian dotyczących Regionalnych Programów Operacyjnych oraz konsultacji z przedstawicielami regionów w tym zakresie. W związku z tym w najbliższych latach nie jest planowana tego rodzaju zmiana w systemie administracyjnym.

– taką odpowiedź na pytanie o stanowisko Ministerstwa Rozwoju w kwestii powołania nowego województwa (częstochowskiego – przyp.) i szanse na przyspieszenie rozwoju regionu, skierowane w interpelacji nr 5918  w sprawie pominięcia Częstochowy i północnego subregionu woj. śląskiego w dokumentach strategicznych rządu.

Poseł Leszczyna w rozmowie z dziennikarzem Polskiego Radia Katowice stwierdziła, że to koniec dyskusji o przywróceniu województwa częstochowskiego, choć sama tej idei nie jest przeciwna.

Jeśli premier Morawiecki takie wsparcie by Częstochowie, w ramach nowego województwa, gwarantował to oczywiście, że jestem za województwem częstochowskim. Niestety to jest strategia życzeniowa, nieoparta na żadnych realiach, a przede wszystkim kompletnie pozbawiona realizmy finansowego

– odnosiła się na antenie Radia poseł Leszczyna.

Treść interpelacji do Ministra Rozwoju wraz z odpowiedzią sekretarza stanu w MR – Jerzego Kwiecińskiego dostępne są na stronie internetowej Sejmu RP oraz w zakładce Na Wiejskiej/Interpelacje

 

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej