Aktualności

2 grudnia 2019

Wnoszę o dostęp do raportu CBA ws. Banasia

(…) wnoszę o możliwość zapoznania się z treścią raportu CBA, z zachowaniem zasad dotyczących udostępniania informacji niejawnych.

-pisze do Ministra koordynatora ds. służb specjalnych poseł Izabela Leszczyna.

W piśmie, które 2 grudnia zostało wysłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poseł Leszczyna przypomina, że już w grudniu 2018 r. składała ws. nieścisłości w oświadczeniach majątkowych Mariana Banasia, który wówczas był Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, zapytanie poselskie.

W dniu 7 grudnia 2018 r. skierowałam do Pana zapytanie poselskie w sprawie pojawiających się wątpliwości dotyczących oświadczenia majątkowego szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W odpowiedzi z dnia 11 stycznia 2019 r. poinformował mnie Pan, że: „Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi analizę przedkontrolną w zakresie prawdziwości i prawidłowości oświadczeń o stanie majątkowym złożonych przez Pana Mariana Banasia w związku z pełnieniem funkcji podsekretarza i sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2015-2018, a także przestrzegania przez niego w tym okresie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

-pisze do ministra Mariusza Kamińskiego poseł Izabela Leszczyna.

Jak dodaje na swoim profilu na facebook-u poseł Leszczyna posiada poświadczenie bezpieczeństwa odpowiednie do klauzuli jaką nadano raportowi.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

5 stycznia 2021

Przejęcie Idea Banku a roszczenia poszkodowanych w aferze Get Back.

Od trzech lat osoby poszkodowane w aferze GetBack dochodzą swoich praw…

Czytaj dalej
27 grudnia 2020

Śniadanie w Polsat News

W Polsce dochodzi do sytuacji, gdzie w publicznym radiu słyszy się,…

Czytaj dalej
24 grudnia 2020

Zdrowych, zdrowych i jeszcze raz zdrowych Świąt Bożego Narodzenia!

Czytaj dalej
16 grudnia 2020

PiS bezradny wobec kryzysu

To co PiS robi dla polskiej gospodarki przypomina reperowanie telewizora marki…

Czytaj dalej
15 grudnia 2020

Gdyby rząd PiS wytrwał do 2023 roku, to byłaby wielka tragedia dla Polski

Wszystkie instytucje, które w jakikolwiek sposób podlegają rządowi lub są od…

Czytaj dalej