Aktualności

2 grudnia 2019

Wnoszę o dostęp do raportu CBA ws. Banasia

(…) wnoszę o możliwość zapoznania się z treścią raportu CBA, z zachowaniem zasad dotyczących udostępniania informacji niejawnych.

-pisze do Ministra koordynatora ds. służb specjalnych poseł Izabela Leszczyna.

W piśmie, które 2 grudnia zostało wysłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poseł Leszczyna przypomina, że już w grudniu 2018 r. składała ws. nieścisłości w oświadczeniach majątkowych Mariana Banasia, który wówczas był Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, zapytanie poselskie.

W dniu 7 grudnia 2018 r. skierowałam do Pana zapytanie poselskie w sprawie pojawiających się wątpliwości dotyczących oświadczenia majątkowego szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W odpowiedzi z dnia 11 stycznia 2019 r. poinformował mnie Pan, że: „Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi analizę przedkontrolną w zakresie prawdziwości i prawidłowości oświadczeń o stanie majątkowym złożonych przez Pana Mariana Banasia w związku z pełnieniem funkcji podsekretarza i sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2015-2018, a także przestrzegania przez niego w tym okresie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

-pisze do ministra Mariusza Kamińskiego poseł Izabela Leszczyna.

Jak dodaje na swoim profilu na facebook-u poseł Leszczyna posiada poświadczenie bezpieczeństwa odpowiednie do klauzuli jaką nadano raportowi.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

23 lipca 2020

Fakty po Faktach

Nie mamy podstaw, żeby mieć zaufanie do panów Kamińskiego i Wąsika,…

Czytaj dalej
23 lipca 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu [VIDEO]

Budżet 2019 roku jest absolutnie dobrym podsumowaniem czteroletniej kadencji rządów PiS,…

Czytaj dalej
23 lipca 2020

Co dalej z PKS CZĘSTOCHOWA?

W kampanii parlamentarnej w 2019 r. PiS obiecał walkę z wykluczeniem…

Czytaj dalej
21 lipca 2020

Pieniądze z UE pod kontrolą

Znaczna część funduszu odbudowy będzie wydatkowana tak, że Rada Unii Europejskiej,…

Czytaj dalej
14 lipca 2020

Wojna w NIK

Komisja Finansów Publicznych dotąd nie otrzymała od Komisji ds. Kontroli Państwowej…

Czytaj dalej