Aktualności

4 maja 2021

Ustawa Gwarancyjna

Miejscem debaty dla partii politycznych jest Sejm. To w Sejmie powinniśmy decydować jakie reformy rząd powinien przeprowadzić żeby powietrze było czyste i żeby Polacy mieli lepszy dostęp do lekarza. W Sejmie powinniśmy podejmować decyzje jakie inwestycje są ważne żeby nie okazały się nierentowne.

-mówiła poseł Izabela Leszczyna podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zgłosili szereg poprawek:
1. Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przyjęty musi być w drodze ustawy, po uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Wprowadzenie obowiązku corocznego przedstawiania Sejmowi przez Prezesa Rady Ministrów sprawozdania z realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2. Poprawka ma na celu zagwarantowanie, aby nie mniej niż 40% środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczonych zostało dla samorządu terytorialnego z części grantowej.
Zarządzać środkami z KPO w regionach powinny zarządy województw.
3. Zagwarantowanie jawności i transparentności postępowań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania w ramach KPO, zarówno w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym.
4. Utworzenie Komitetu Sterującego – nadzorującego realizację KPO, określenie jego zadań oraz składu.
5. Ograniczenie możliwości ubiegania się o środki z KPO przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 10% kapitału zakładowego lub 10% liczby akcji – spółki te będą mogły być beneficjentami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności wyłącznie w zakresie środków przewidzianych w części pożyczkowej.
6. Zobowiązanie Rady Ministrów do podjęcia działań mających na celu przystąpienie przez Polskę do Prokuratury Europejskiej – organu właściwego do spraw dochodzenia, ścigania i stawiania przed sądem sprawców i współsprawców przestępstw naruszających interesy finansowe Unii.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej