Aktualności

26 września 2013

Trwa 50. posiedzenie Sejmu

Wprowadzenie programu ?Mieszkanie dla młodych? oraz liberalizacja zasad prowadzenia zbiórek publicznych to niektóre z propozycji zmian w prawie, którymi zajmą się posłowie na 50. posiedzeniu Sejmu. Izba rozpatrzy także m.in. projekty dotyczące przeznaczania pieniędzy z mandatów z fotoradarów na inwestycje drogowe oraz współdziałania w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. W porządku obrad jest również rozpatrzenie poprawek Senatu do kilku nowelizacji, w tym ustawy budżetowej na 2013 r. oraz ustawy o podatku akcyzowym. Planowane jest też podjęcie przez aklamację uchwały w sprawie ustanowienia 17 września Dniem Sybiraka.

Izba zapozna się także z Informacją Prezesa Rady Ministrów na temat aktualnej sytuacji finansowej systemu ubezpieczeń społecznych, efektywności działania otwartych funduszy emerytalnych, zabezpieczenia wypłaty bieżących świadczeń emerytalnych i rentowych oraz przewidywanej wysokości emerytury wypłacanej z I i II filara ubezpieczeniowego. Wniosek o przedstawienie informacji złożyli posłowie KP Ruch Palikota.

Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie planowanej reformy publicznych służb zatrudnienia. O przedstawienie informacji wnioskował KP Platforma Obywatelska. W czasie posiedzenia posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. niepokojącej sytuacji w polskich konsulatach na Białorusi, a także możliwości utworzenia centralnego państwowego rejestru producentów i pośredników fałszujących żywność. Poselskie pytania w sprawach bieżących mają dotyczyć też np. negatywnych skutków likwidacji zajęć dodatkowych w przedszkolach, jak również procesu zwrotu podatku VAT czy zarzutów przekroczenia uprawnień oraz ustawiania przetargów przez żołnierzy i pracowników 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz działań ministra obrony narodowej w tej sprawie.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Projekt określa zasady nowego programu ?Mieszkanie dla młodych? (?MdM?) na lata 2014-2018, wprowadzanego po wygaszanym programie ?Rodzina na swoim?. Z pomocy państwa będą mogły skorzystać małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne do 35. roku życia. W przypadku małżeństw ograniczenie wiekowe będzie dotyczyć tylko jednego z małżonków. Kredyt będzie udzielany jedynie w złotówkach. Projekt zakłada m.in. dofinansowanie wkładu własnego dla kupujących mieszkanie na rynku pierwotnym. Cena mieszkania nie będzie mogła przekraczać kwoty otrzymanej po pomnożeniu metrażu mieszkania przez wskaźnik przeliczeniowy uwzględniający średni koszt wybudowania 1 m2 mieszkania, podawany przez wojewódzki odział GUS, a także inflację. Dofinansowanie wkładu własnego dla singli i rodzin bezdzietnych ma wynosić 10 proc. powyższej kwoty, a dla osób wychowujących przynajmniej jedno dziecko – 15 proc. Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 m2, natomiast samo mieszkanie nie będzie mogło być większe niż 75 m2. Dodatkowe wsparcie – w postaci spłaty części kredytu – przewidziano dla osób, u których w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania pojawi się trzecie lub kolejne dziecko. To wsparcie może być udzielone tylko raz. Spłata części kredytu wyniesie 5 proc. kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 27 maja 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 19 czerwca br. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury, które 12 września 2013 r. przyjęły go z poprawkami. Komisje zaproponowały m.in. objęcie systemem dopłat także budowy i kupna na rynku pierwotnym domu jednorodzinnego o powierzchni do 100 m2. Podwyższono także o 10 proc. limit ceny mieszkania, które będzie mogło być objęte programem. Metraż mieszkania będzie mnożony nie tylko przez wskaźnik przeliczeniowy, ale też przez współczynnik 1,1, co oznacza, że programem będzie mogło być objętych więcej mieszkań. Ponadto komisje zdecydowały, że nabywcy wychowujący przynajmniej trójkę dzieci będą mieli prawo do zakupu w ramach programu mieszkania lub domu o większej powierzchni ? odpowiednio do 85 m2 i do 110 m2. Komisje przyznały też prawo ubiegania się o zwrot podatku VAT na materiały budowlane w przypadku budowy domu systemem gospodarczym. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Bożenna Bukiewicz.

Więcej informacji: www.sejm.gov.pl

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

1 października 2021

KO jest przeciw pakietowi ustaw w ramach “Nowego Ładu”

Koalicja Obywatelska zagłosuje przeciwko pakietowi ustaw, który PiS nazywa “Nowym Ładem”…

Czytaj dalej
30 września 2021

Dlaczego PiS oszczędza na zdrowiu Polaków?

Okrutne i nieludzkie jest przeznaczać pieniądze na czołgi, a nie na…

Czytaj dalej
30 września 2021

Onet Rano

To są raczej faryzeusze niż chrześcijanie. Mają usta pełne frazesów o…

Czytaj dalej
29 września 2021

Chaos i bałagan w “Nowym Ładzie”

Prywatne nakłady na ochronę zdrowia jeszcze nigdy nie były tak wysokie…

Czytaj dalej
27 września 2021

VII Gminny Dzień Seniora w Poraju

Na zaproszenie Wójt Gminy Poraj Pani Katarzyny Kaźmierczak oraz Dyrektor Gminnego…

Czytaj dalej