Aktualności

27 lutego 2017

Spotkanie z samorządowcami

Blisko 40 samorządowców z regionu wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym przez posłanki Izabelę Leszczynę i Halinę Rozpondek. Spotkanie zorganizowano ze względu na liczne, niepokojące informacje, dotyczące m. in. centralizacji zadań i ordynacji wyborczej, płynące ze strony polityków rządu.

W trakcie spotkania poseł Izabela Leszczyna przedstawiła m. in. założenia nowelizacji ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Projekt zmian zakłada m. in. poszerzenie katalogu podmiotów podlegających kontroli izb, poszerzenie funkcji kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych o kryterium gospodarności i rzetelności, umożliwienie inspektorom kontroli dostępu do baz danych, odwołanie członka kolegium w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego, konkurs na stanowisko prezesa regionalnej izby obrachunkowej ma być przeprowadzany przez komisję konkursową powoływaną przez Prezesa Rady Ministrów, odwołanie prezesa lub zastępcy izby może nastąpić w przypadku „rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych”.

Samorządowcy wrażali swoje oburzenie wynikające z pominięcia ich w procesie konsultacji oraz publicznego stawiania im zarzutów o okładach panujących w gminach.

Spotkanie było pierwszym z cyklu spotkań z samorządowcami, które posłanki zorganizują w najbliższym czasie w gminach powiatów częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

1 października 2021

KO jest przeciw pakietowi ustaw w ramach “Nowego Ładu”

Koalicja Obywatelska zagłosuje przeciwko pakietowi ustaw, który PiS nazywa “Nowym Ładem”…

Czytaj dalej
30 września 2021

Dlaczego PiS oszczędza na zdrowiu Polaków?

Okrutne i nieludzkie jest przeznaczać pieniądze na czołgi, a nie na…

Czytaj dalej
30 września 2021

Onet Rano

To są raczej faryzeusze niż chrześcijanie. Mają usta pełne frazesów o…

Czytaj dalej
29 września 2021

Chaos i bałagan w “Nowym Ładzie”

Prywatne nakłady na ochronę zdrowia jeszcze nigdy nie były tak wysokie…

Czytaj dalej
27 września 2021

VII Gminny Dzień Seniora w Poraju

Na zaproszenie Wójt Gminy Poraj Pani Katarzyny Kaźmierczak oraz Dyrektor Gminnego…

Czytaj dalej