Aktualności

16 kwietnia 2012

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Poczesna

Na zaproszenie Stowarzyszenia “W Gminie Poczesna” Poseł Izabela Leszczyna wzięła dziś udział w spotkaniu z mieszkańcami. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach prowadzonego przez organizację projektu pt.: “Poznaj swojego parlamentarzystę” i było pierwszym z zaplanowanych na najbliższe miesiące. Cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

Na początku spotkania przedstawiciel Stowarzyszenia przybliżył zebranym sylwetkę Pani Poseł – czym zajmuje się w Sejmie, w jakich Komisjach pracuje oraz jakie, wynikające z przepisów prawa, są jej obowiązki. Następnie Poseł Leszczyna opowiedziała zebranym, na  czym obecnie skupia się jej praca w Parlamencie oraz w regionie i zaprosiła zebranych do dyskusji i zadawania pytań.

Mieszkańcy pytali głównie o planowaną przez rząd reformę emerytur i wydłużenie aktywności zawodowej Polaków, zmiany w systemie pieczy zastępczej oraz współpracę z Gminą.

O reformie emerytalnej Pani Poseł opowiedziała posiłkując się prezentacją multimedialną i zawartymi w niej szczegółowymi danymi, głównie demograficznymi, przedstawiającymi m.in.  rozkład populacji pod względem wieku obecnie oraz w okresie prognozowanym czy wydłużenie długości życia w kraju na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Poseł Leszczyna przedstawiła negatywne konsekwencje (znaczne obniżenie wysokości emerytur, ew. aby to nie nastąpiło – podwyżka podatków lub składek ZUS) jakie moglibyśmy w przyszłości ponieść wycofując się z reformy.

Pani Poseł tłumaczyła także, dlaczego złym rozwiązaniem jest uzależnienie momentu przejścia na emeryturę od stażu pracy, podkreślając, że jest to sprzeczne z konstytucją(art.67) oraz mogłoby być niekorzystne dla osób, które wcześnie zaczną pracę, np: zaraz po szkole w wieku 20 lat. Wtedy przechodząc na emeryturę po 40 latach pracy, w wieku 60 lat, strumień annuitetowy,  którym wypłacane są emerytury, rozłożyłby się na dłuższy okres (różnica pomiędzy prognozowaną długością życia a wiekiem nowego emeryta byłaby wyższa), co bezpośrednio obniżyłoby kwotę przyszłej emerytury. Poruszono także problem obniżenia wieku emerytalnego kobiet ze względu na urodzenie i wychowywanie dzieci.

O zmianach w systemie pieczy zastępczej Pani Poseł w najbliższym czasie rozmawiać będzie z mieszkańcami gminy, którzy byli szczegółowo i bezpośrednio zainteresowanie tym tematem. Na spotkaniu Pani Poseł wyjaśniła tylko główne założenie nowej ustawy oraz szczegóły nowelizacji, nad którą obecnie pracuje sejm.

Spotkanie, zorganizowane przez Stowarzyszenie, było bardzo interesujące. Pytania, jakie do Pani Poseł kierowali mieszkańcy świadczyły o dużym zaangażowaniu w życie społeczne gminy i  zrozumieniu problemów, jakimi powinny zajmować się władze publiczne: rządowa i samorządowa.

Serdecznie dziękujemy Mieszkańcom za zaproszenie oraz żywą dyskusję.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

23 lipca 2020

Fakty po Faktach

Nie mamy podstaw, żeby mieć zaufanie do panów Kamińskiego i Wąsika,…

Czytaj dalej
23 lipca 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu [VIDEO]

Budżet 2019 roku jest absolutnie dobrym podsumowaniem czteroletniej kadencji rządów PiS,…

Czytaj dalej
23 lipca 2020

Co dalej z PKS CZĘSTOCHOWA?

W kampanii parlamentarnej w 2019 r. PiS obiecał walkę z wykluczeniem…

Czytaj dalej
21 lipca 2020

Pieniądze z UE pod kontrolą

Znaczna część funduszu odbudowy będzie wydatkowana tak, że Rada Unii Europejskiej,…

Czytaj dalej
14 lipca 2020

Wojna w NIK

Komisja Finansów Publicznych dotąd nie otrzymała od Komisji ds. Kontroli Państwowej…

Czytaj dalej