Aktualności

31 stycznia 2019

Poseł Leszczyna interweniuje w sprawie MASKPOL-u

Szanowny Panie Premierze! Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL SA jest spółką wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Firma jest wiodącym producentem sprzętu dla Policji, Straży Granicznej i wojska – ochrony balistycznej: hełmów i kamizelek kuloodpornych, produktów ochrony przeciwchemicznej: masek przeciwgazowych, odzieży ochronnej i sprzętu odkażającego oraz wyrobów ochrony prewencyjnej (tarcze, pałki, ubiory przeciwuderzeniowe). W ostatnim czasie docierają do mnie sygnały o licznych nieprawidłowościach, które mają miejsce w spółce.

-rozpoczyna interpelację do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niepokojących informacji dotyczących sytuacji w firmie MASKPOL SA poseł Izabela Leszczyna.

Problemy poruszane przez poseł Leszczynę w interpelacji były w ostatnim czasie opisywane m. in. przez media.

W związku z tym zwracam się do Pana z następującymi pytaniami:

  1. W jakiej kondycji znajduje się obecnie firma MASKPOL? Proszę o przedstawienie informacji o strukturze przychodów, kosztów oraz zysku/stracie z lat 2008-2018. Jeżeli nie jest możliwe przedstawienie pełnej informacji za rok 2018 proszę o przedstawienie ww. informacji w zakresie trzech pierwszych kwartałów 2018 r. lub pierwszego półrocza 2018 r..

  2. Ile osób było zatrudnionych w spółce w kolejnych latach w okresie 2008-2018?

  3. Ile osób odeszło z pracy (zostało zwolnionych lub skorzystało z innych form przewidzianych Kodeksem pracy), a ile przyjęto do pracy (na podstawie wszystkich rodzajów umów) w latach: 2008, 2015, 2016, 2017 i 2018?

  4. Czy spółka w latach 2008-2018 udzielała dotacji, darowizn bądź innej formy “transferu” środków finansowych do innych podmiotów? Jeśli tak, to jakich?

  5. Ile kosztowało spółkę zamówienie i zamontowanie figury Michała Archanioła, zainstalowanej na terenie spółki i na czyje zlecenie powstała?

-pyta w swojej interpelacji poseł Izabela Leszczyna.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

22 maja 2019

INTERPELACJA do MF ws. funkcjonowania spółki Aplikacje Krytyczne

Czy Ministerstwo Finansów przygotowało jakikolwiek dokument analizujący zasadność (w kontekście budżetowej…

Czytaj dalej
21 maja 2019

Co się dzieje w spółce Aplikacje Krytyczne? [BLOG]

Spółka Aplikacje Krytyczne, autorski pomysł Premiera Morawieckiego z czasów, gdy był…

Czytaj dalej
17 maja 2019

Poseł Leszczyna o Pracowniczych Programach Kapitałowych [VIDEO]

Podczas trwającego posiedzenia Sejmu odbyło się Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym…

Czytaj dalej
15 maja 2019

Poseł Leszczyna zadaje niewygodne pytania o aferę GetBack [VIDEO]

15 kwietnia, na wniosek m. in. posłów Platformy Obywatelskiej, zwołano specjalne…

Czytaj dalej
9 maja 2019

Poseł Leszczyna dla Rz: nie mamy ministra finansów! [VIDEO]

Czytaj dalej