Aktualności

31 stycznia 2019

Poseł Leszczyna interweniuje w sprawie MASKPOL-u

Szanowny Panie Premierze! Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL SA jest spółką wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Firma jest wiodącym producentem sprzętu dla Policji, Straży Granicznej i wojska – ochrony balistycznej: hełmów i kamizelek kuloodpornych, produktów ochrony przeciwchemicznej: masek przeciwgazowych, odzieży ochronnej i sprzętu odkażającego oraz wyrobów ochrony prewencyjnej (tarcze, pałki, ubiory przeciwuderzeniowe). W ostatnim czasie docierają do mnie sygnały o licznych nieprawidłowościach, które mają miejsce w spółce.

-rozpoczyna interpelację do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niepokojących informacji dotyczących sytuacji w firmie MASKPOL SA poseł Izabela Leszczyna.

Problemy poruszane przez poseł Leszczynę w interpelacji były w ostatnim czasie opisywane m. in. przez media.

W związku z tym zwracam się do Pana z następującymi pytaniami:

  1. W jakiej kondycji znajduje się obecnie firma MASKPOL? Proszę o przedstawienie informacji o strukturze przychodów, kosztów oraz zysku/stracie z lat 2008-2018. Jeżeli nie jest możliwe przedstawienie pełnej informacji za rok 2018 proszę o przedstawienie ww. informacji w zakresie trzech pierwszych kwartałów 2018 r. lub pierwszego półrocza 2018 r..

  2. Ile osób było zatrudnionych w spółce w kolejnych latach w okresie 2008-2018?

  3. Ile osób odeszło z pracy (zostało zwolnionych lub skorzystało z innych form przewidzianych Kodeksem pracy), a ile przyjęto do pracy (na podstawie wszystkich rodzajów umów) w latach: 2008, 2015, 2016, 2017 i 2018?

  4. Czy spółka w latach 2008-2018 udzielała dotacji, darowizn bądź innej formy “transferu” środków finansowych do innych podmiotów? Jeśli tak, to jakich?

  5. Ile kosztowało spółkę zamówienie i zamontowanie figury Michała Archanioła, zainstalowanej na terenie spółki i na czyje zlecenie powstała?

-pyta w swojej interpelacji poseł Izabela Leszczyna.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

15 kwietnia 2019

Krótka historia reformy z 1999 r. na przykładzie własnym [BLOG]

Od dwunastu lat jestem polityczką (nie znoszę tego wyrazu, ale rozumiem…

Czytaj dalej
12 kwietnia 2019

7 stron wniosku o pieluchomajtki [WYSTĄPIENIE]

W piątkowe (12.04) popołudnie Sejm, przy pustych ławach rządowych, rozpatrzył  informację…

Czytaj dalej
11 kwietnia 2019

Poseł Leszczyna pyta o zmianę na stanowisku Prezesa BFG [INTERPELACJA]

Czy Premierowi znany był fakt nieuzyskania przez Pana Mirosława Panka zgody…

Czytaj dalej
8 kwietnia 2019

Tajemnicze blokady… Czy rząd szuka pieniędzy na obietnice prezesa? [INTERPELACJA]

W ostatnich dniach dotarła do mnie informacja, że decyzją Minister Finansów…

Czytaj dalej
4 kwietnia 2019

Poczta Polska publikuje spot reklamowy. Poseł Leszczyna pyta o koszty “Hollywodzkiej produkcji” [INTERPELACJA]

Poczta Polska postanowiła zareklamować swoje usługi. I pewnie wszystko byłoby w…

Czytaj dalej