Aktualności

8 listopada 2018

PO przeciwko ograniczaniu praw podatnika

Nie zgłaszamy żadnych poprawek, bo tej ustawy nie da się poprawić. Będziemy głosować przeciw.

-zapowiedziała, w imieniu Klubu PO poseł Izabela Leszczyna. Chodzi o kolejną już nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy, w zaproponowanym przez resort finansów kształcie zakłada m. in.: rozszerzenie zakresu pozyskiwanych danych m.in. przez dodanie do katalogu informacji, które mogą zbierać organy KAS, także informacji o zdarzeniach mających wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych oraz zmiany w zakresie korekt deklaracji wynikających z kontroli
Ustawa wprowadza „koordynację” i nadzór MF nad jednostkami organizacyjnymi KAS. Stanowi to pomieszanie kompetencji MF i Szefa KAS. Ustawa nie precyzuje jakich materiałów może żądać MF, czy może żądać np. materiałów dotyczących indywidualnych postępowań podatkowych i kontrolnych. Wzmocnienie nadzoru MF nad Szefem KAS – nadzór wiąże się z możliwością wydawania wiążących wytycznych i poleceń – rodzi to także ręcznego sterowania postępowaniami kontrolnymi, Szef KAS uzyskuje kompetencje do nadzorowania przebiegu kontroli.
Projekt ogranicza możliwość stosowania tzw. ponownej korekty, czyli ogranicza prawa podatnika.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

15 listopada 2018

Chodzi o to, by banki stały się własnością PiS – poseł Leszczyna komentuje aferę w KNF

Im więcej spółek skarbu państwa i państwowych banków, tym więcej intratnych…

Czytaj dalej
9 listopada 2018

Nie idziemy w Marszu Niepodległości [PR24]

Z Prawem i Sprawiedliwością możemy razem świętować i chyba nawet byśmy…

Czytaj dalej
8 listopada 2018

PO przeciwko ograniczaniu praw podatnika

Nie zgłaszamy żadnych poprawek, bo tej ustawy nie da się poprawić….

Czytaj dalej
7 listopada 2018

Popieramy “split payment”, ale mamy uwagi [TOK FM]

PO jest za split payment, od początku rządów PiS-u głosujemy za…

Czytaj dalej
29 października 2018

Poseł Leszczyna interweniuje ws. poboru opłat na A4 [interpelacja]

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, co do obsługi Manualnego Systemu…

Czytaj dalej