Na Wiejskiej

 • Wybrana dnia:

  25-10-2015

 • Lista:

  Platforma Obywatelska

 • Okręg wyborczy:

  28  Częstochowa

 • Liczba głosów:

  19160

 • Staż parlamentarny:

  poseł VI kadencji, poseł VII kadencji

 • Klub/koło:

  Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

 • Data i miejsce urodzenia:

  03-09-1962Częstochowa

 • Wykształcenie:

  wyższe

 • Ukończona szkoła:

  Uniwersytet Jagielloński Kraków, Wydział Filologiczny - magister (1989)
  Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Filozofia i Etyka (1995) - studia podyplomowe
  Uniwersytet Gdański, Pomiar Dydaktyczny i Egzaminowanie (1998) - studia podyplomowe
  Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Konstruowanie Programów Nauczania (2001) - studia podyplomowe
  Uniwersytet Jagielloński Kraków, Zarządzanie Jakością (2005) - studia podyplomowe
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Finanse Publiczne (2010) - studia podyplomowe

 • Zawód:

  nauczyciel