Aktualności

9 kwietnia 2018

Nagrody ministrów PO (8 lat) i PiS (2016-7 r.); stan na 28.05.2018

Na podstawie dotychczas zgromadzonych danych – odpowiedzi na interpelacje poseł Izabeli Leszczyny oraz odpowiedzi na interpelacje posła Krzysztofa Brejzy – w kontrze do kłamliwego materiału przedstawianego przez TVP – prezentujemy Państwu tabelę, z wyszczególnieniem nagród, jakie zostały wypłacone ministrom w czasie 8 lat rządu PO-PSL oraz dla porównania w 2017 r., kiedy rządzi PiS.

Tabela z nagrodami wiceministrów dostępna jest TUTAJ.

Dane będą sukcesywnie uzupełniane. Interpretację tych danych pozostawiamy Państwu.

Pod tabelą znajdują się wyjaśnienia gwiazdek. Kliknięcie w każdą z kwot przeniesie Państwa na stronę, na której dostępne są dane źródłowe.

Ministerstwo PO (2008-15) PIS (2017)
Premier 0,00 65 100,00
Szef KPRM 12 000,00 65 100,00
Szef Gab. Polit.  0,00 65 100,00
Przew. Komitetu Stałego  0,00 65 100,00
Ministerstwo Rozwoju i Finansów  0,00; 1 400 75 100,00
Ministerstwo Rolnictwa 1 400,00 65 100,00
Ministerstwo Środowiska 13 400,00 70 100,00
Ministerstwo Sportu 1 400,00 72 100,00
Ministerstwo Edukacji 1 400,00 75 100,00
Ministerstwo Kultury  1 400,00 72 100,00
Ministerstwo Nauki  1 400,00 65 100,00
Ministerstwo Infrastruktury 0,00 70 100,00
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  * 82 100,00
Ministerstwo Gosp. Morskiej  xx** 65 100,00
Min. Koordynator słuzb * 65 100,00
Ministerstwo Obrony Narodowej  * 70 100,00
Ministerstwo Zdrowia  * 65 100,00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i PS  1 400,00 70 100,00
Ministerstwo Cyfryzacji  xx** 72 100,00
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 400,00 72 100,00
Ministerstwo Energii  xx** 70 100,00
Ministerstwo Sprawiedliwości  1,400 72 100,00
PO PiS
RAZEM 38 000,00*** 1 529 200,00

*interpelacja oczekuje na odpowiedź
**w czasie rządu PO-PSL nie istniało takie ministerstwo; zadania w ramach poszczególnych działów wykonywały inne ministerstwa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwo Środowiska
***stan na dzień 20.04.2018

PiS 2016 ROK

W 2016 r. suma przyznanych nagród dla poszczególnych ministrów kształtowała się w przedziale od 8.000 zł brutto do 33.000 zł brutto.
Pani Premier Beata Szydło w 2016 r. otrzymała nagrody w łącznej wysokości 15.000 zł brutto.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

10 lipca 2018

Karetka neonatologiczna wraca do Częstochowy!

Szanowny Panie Ministrze, karetka neonatologiczna służy do międzyszpitalnego przewozu niemowląt w…

Czytaj dalej
9 lipca 2018

Rozmowa Dnia w TVNTL

Pomysł Platformy na samorządy oraz kwestie polityki ekonomicznej dominowały podczas poniedziałkowej…

Czytaj dalej
8 lipca 2018

“Wybory w TOKu” w TOK FM

Prezydent myśli, że jeżeli napisze list do sędziów, w którym oznajmi,…

Czytaj dalej
4 lipca 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.

Kandydatka na ławnika w Sądzie Najwyższym według propozycji PiS powiedziała: „…

Czytaj dalej
2 lipca 2018

(S)prawaPolek w Swarzędzu

Na zaproszenie poseł Bożeny Szydłowskiej, poseł Izabela Leszczyna uczestniczyła w konsultacjach…

Czytaj dalej