Biogram

Izabela Dorota LESZCZYNA

Poseł na Sejm RP VI, VII, VIII  i IX kadencji.

Zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Członek Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej.

Od 11 kwietnia 2013 do końca VII kadencji Sejmu pełniła  stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych. Jako wiceminister finansów nadzorowała m.in. Departament Rozwoju Rynku Finansowego i Departament Prawny, w tym przygotowanie ustaw regulujących sektor bankowy, kapitałowy i ubezpieczeniowy. Podczas prac nad tymi ustawami reprezentowała w Sejmie i Senacie Ministra Finansów. Jako pełnomocnik rządu zajmowała się m. in. dentyfikacją ryzyk występujących w systemie finansów publicznych, promowaniem problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych czy zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działaniami administracji rządowej.

Przed objęciem stanowiska wiceministra w resorcie finansów była członkiem podkomisji stałej ds. monitorowania systemu podatkowego w sejmowej komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczącą podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania w komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Edukacja jest jej pasją, ważną część kariery zawodowej poświęciła różnorodnym zadaniom edukacyjnym, w tym kształceniu i doskonaleniu nauczycieli-egzaminatorów i kierowniczej kadry oświatowej. W Sejmie VII kadencji była Rzecznikiem Prasowym Parlamentarnej Grupy Kobiet. Funkcję tą pełni także w VIII kadencji.

W Sejmie VIII kadencji była członkiem Komisji Finansów Publicznych i Przewodniczącą Podkomisji stałej ds. monitorowania wykorzystania środków unijnych.

Izabela Leszczyna urodziła się w 1962 roku w Częstochowie. Tutaj ukończyła “Sienkiewicza” – najstarsze liceum w mieście. Na studia wyjechała do Krakowa, gdzie uzyskała tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła liczne studia podyplomowe, m.in. filozofię i etykę oraz zarządzanie jakością w organizacjach na UJ oraz finanse publiczne na SGH.

Swoją karierę zawodową związała z edukacją, uznając, że nie ma ważniejszego zajęcia, niż codzienna dbałość o to, żeby dobrze przygotować do życia młodych ludzi. W 1996 roku rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym jako konsultant ds. pomiaru dydaktycznego i zarządzania oświatą. Współpracowała z nauczycielami i dyrektorami szkół, prowadząc szkolenia i warsztaty wspierające wdrożenie reformy edukacyjnej i nowego systemu egzaminów zewnętrznych. Była trenerem w ogólnopolskim projekcie przygotowania kadry egzaminatorów.

Do Platformy Obywatelskiej wstąpiła w 2003 roku. W 2006 została radną Miasta Częstochowy i pełniła funkcję Przewodniczącej Klubu Radnych PO oraz Przewodniczącej Komisji Edukacji w Radzie Miasta. W 2007 roku została posłem. Mandat sprawuje nieprzerwanie do dziś.

W 2019 r. ponownie została wybrana na posła w okręgu częstochowskim zdobywając ponad 36 tys. głosów.

Politykę rozumiem jako ciągłe zmienianie świata na lepsze, dlatego powtarzam, że do polityki trafiłam przez hip-hop, którego słuchała moja córka Kasia, wtedy zbuntowana nastolatka, dzisiaj psycholog społeczny. A pasje dzielone z mężem ? informatykiem to nowoczesne technologie, kino, książki ? ostatnio szczególnie biograficzne, weekendowe wyjazdy na wieś i wakacje zawsze nad Bałtykiem. Oprócz hip-hopu słucham Chrisa Botti, Pink Floyd, Genesis, Yes, T LOVE, Soyki, Kasi Nosowskiej i Leszka Możdżera.