Dyżur poselski i kontakt ze mną

Poseł Izabela Leszczyna pełni dyżur w swoim Biurze  w Częstochowie w poniedziałki.

No mocy Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. O WYKONYWANIU MANDATU POSŁA I SENATORA  poseł ma prawo i obowiązek:

Art. 19.

1. W wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

[…]

Art. 20.

1. Poseł lub senator ma prawo podjąć – w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich – interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania.

[…]

Art. 21.

1. Posłowie i senatorowie przyjmują opinie, postulaty, wnioski wyborców oraz ich organizacji i biorą je pod uwagę w swej działalności parlamentarnej.

[…]

Dla wygody Państwa, pracownicy Biura ustalają terminy i godziny indywidualnych spotkań.
Na kontakt czekamy w Biurze Poselskim, spotkanie można umówić osobiście, telefonicznie lub mailowo:

ul. Pułaskiego 25, Częstochowa

tel: 504 256 188

e-mail: Izabela.Leszczyna@sejm.pl

godziny otwarcia: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 9:00-15:00

 

Imię i nazwisko*:

Telefon**:

* pole obowiązkowe
** jedno z tych pól musi zawierać dane

Wiadomość*: