TV Sejmowa

Poseł Izabela Leszczyna Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych:

6 kadencja, 53 posiedzenie, 3 dzień (19.11.2009)

Poseł Izabela Leszczyna .Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania nieprawidłowości podczas prac nad rządowym projektem ustawy o grach i zakładach wzajemnych Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania nieprawidłowości działań parlamentarzystów, członków Rady Ministrów oraz pracowników administracji rządowej podczas prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz okoliczności ujawnienia tajemnicy państwowej o przebiegu postępowania prowadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. 2004, Nr 4, poz. 27, ze zm.) i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces:

6 kadencja, 53 posiedzenie, 2 dzień (22.10.2009)

Poseł Izabela Leszczyna . Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych:

6 kadencja, 51 posiedzenie, 1 dzień (07.10.2009)

6 kadencja, 50 posiedzenie, 3 dzień (25-09-2009):

6 kadencja, 50 posiedzenie, (25.09.2009)

6 kadencja, 49 posiedzenie, 1 dzień (09-09-2009) 2:

6 kadencja, 49 posiedzenie, (09.09.2009)

6 kadencja, 49 posiedzenie, 1 dzień (09-09-2009):

6 kadencja, 49 posiedzenie, (09.09.2009)

6 kadencja, 46 posiedzenie, 2 dzień (15-07-2009) 2:

6 kadencja, 46 posiedzenie, (15.07.2009)

6 kadencja, 46 posiedzenie (15-07-2009):

6 kadencja, 46 posiedzenie, (15.07.2009)

6 kadencja, 46 posiedzenie (14-07-2009):

6 kadencja, 46 posiedzenie, (14.07.2009)

6 kadencja, 46 posiedzenie (14-07-2009):

6 kadencja, 46 posiedzenie, (14.07.2009)