TV Sejmowa

Poseł Izabela Leszczyna. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (druki nr 2875 i 3031).:

6 kadencja, 67 posiedzenie, 1 dzień (19.05.2010)

Poseł Izabela Leszczyna. Pytanie w sprawach bieżących dotyczące możliwości systemowego uregulowania kwestii wprowadzenia zerowej stawki opłaty za przejazdy obwodnicami:

6 kadencja, 63 posiedzenie, 2 dzień (18.03.2010)

Poseł Izabela Leszczyna. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 1370, 1370-A i 2750).:

6 kadencja, 61 posiedzenie, 1 dzień (17.02.2010)

Poseł Izabela Leszczyna. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 1370, 1370-A i 2750).:

6 kadencja, 61 posiedzenie, 1 dzień (17.02.2010)

Poseł Izabela Leszczyna. Pytanie w sprawach bieżących dotyczące nowelizacji “Ustawy o Systemie Oświaty”.:

6 kadencja, 59 posiedzenie, 2 dzień (21.01.2010)

Poseł Izabela Leszczyna. Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej (druki nr 2591 i 2647).:

6 kadencja, 58 posiedzenie, 3 dzień (20.01.2010)

Poseł Izabela Leszczyna. Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej (druki nr 2591 i 2647).:

6 kadencja, 58 posiedzenie, 3 dzień (20.01.2010)

Poseł Izabela Leszczyna Pytanie w sprawach bieżących. Dotyczące procedury akredytacji szkół językowych.:

6 kadencja, 56 posiedzenie, 3 dzień (17.12.2009)

Poseł Izabela Leszczyna . Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2010:

6 kadencja, 56 posiedzenie, 1 dzień (15.12.2009)

Poseł Izabela Leszczyna . Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług:

6 kadencja, 55 posiedzenie, 1 dzień (01.12.2009)