TV Sejmowa

Informacja bieżąca:

7 kadencja, 11 posiedzenie, 1 dzień (28.03.2012)

Informacja bieżąca:

7 kadencja, 11 posiedzenie, 1 dzień (28.03.2012)

Informacja bieżąca:

7 kadencja, 8 posiedzenie, 2 dzień (16.02.2012)

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 102 i 113):

7 kadencja, 6 posiedzenie, 1 dzień (25.01.2012)

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44 i 134):

7 kadencja, 6 posiedzenie, 1 dzień (25.01.2012)

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44):

7 kadencja, 3 posiedzenie, 1 dzień (14.12.2011)

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4588).:

6 kadencja, 100 posiedzenie, 1 dzień (15.09.2011)

27 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca.:

6 kadencja, 98 posiedzenie, 2 dzień (19.08.2011)

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskich projektach ustaw o: 1) zmianie ustaw dotyczących kredytu konsumenckiego, 2) zmianie ustawy Prawo bankowe, 3) zmianie ustawy Prawo bankowe (druki nr 4350, 4381, 4413 i 4472).:

6 kadencja, 97 posiedzenie, 3 dzień (28.07.2011)

26 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca.:

6 kadencja, 97 posiedzenie, 3 dzień (28.07.2011)