TV Sejmowa

Posiedzenie nr 29 w dniu 10-12-2012 (1 dzień obrad):

7 kadencja, 29 posiedzenie, 1 dzień (27.08.2015)

Posiedzenie nr 27 w dniu 21-11-2012 (1. dzień obrad):

7 kadencja, 27 posiedzenie, 1 dzień (21.11.2012)

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 24 w dniu 24-10-2012 (2. dzień obrad):

7 kadencja, 24 posiedzenie, 2 dzień (24.10.2012)

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 24 w dniu 23-10-2012 (1. dzień obrad):

7 kadencja, 24 posiedzenie, 1 dzień (23.10.2012)

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 20 w dniu 30-08-2012 (2. dzień obrad):

7 kadencja, 20 posiedzenie, 2 dzień (30.08.2012)

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 19 w dniu 25-07-2012 (2. dzień obrad):

7 kadencja, 19 posiedzenie, 2 dzień (25.07.2012)

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 329).:

7 kadencja, 13 posiedzenie, 2 dzień (24.04.2012)

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254):

7 kadencja, 11 posiedzenie, 3 dzień (30.03.2012)

Informacja prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. 8 punkt porządku dziennego.:

7 kadencja, 11 posiedzenie, 1 dzień (28.03.2012)

Informacja bieżąca. 7 punkt porządku dziennego.:

7 kadencja, 11 posiedzenie, 1 dzień (28.03.2012)