Aktualności

5 marca 2018

Jest szansa na odzyskanie przez niepełnosprawnych ulgi rehabilitacyjnej

W grudniu 2017 r. poseł Izabela Leszczyna złożyła interpelację poselską do Ministra Finansów w sprawie ulgi rehabilitacyjnej dla opiekunów osób niepełnosprawnych (interpelacja nr 18272).

Pani poseł zajęła się sprawą na prośba grupy rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy alarmowali, że nie mogą skorzystać w pełni z przysługującej im ulgi rehabilitacyjnej.

W odpowiedzi na interpelację Minister Finansów stwierdził:

Obecnie z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

Renta socjalna otrzymywana przez osobę niepełnosprawną niezdolną do pracy, po ukończeniu 18. roku życia, która jest jedynym źródłem dochodu osoby niepełnosprawnej zazwyczaj nie powoduje przekroczenia ww. progu. W obliczeniu dochodu osoby niepełnosprawnej w celu odliczenia ulgi rehabilitacyjnej przez opiekunów bierze się jednak pod uwagę otrzymywany przez osobę niepełnosprawną zasiłek pielęgnacyjny, co w większości przypadków powoduje przekroczenie kwoty 9.120 zł i uniemożliwia opiekunowi skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej.

Niesatysfakcjonująca odpowiedź Ministra Finansów spowodowała ponowną interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (interpelacja nr 18850). Odpowiedź  również nie przyniosła nadziei na rozwiązanie przez obecny rząd problemu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Rząd nie zareagował na podnoszony przez poseł Leszczynę problem, jednak w trakcie prac nad tzw. ustawą o życiu, nieoczekiwanie, wiceprzewodnicząca komisji spraw społecznych zgłosiła poprawkę, która obejmuje wniosek stawiany wcześniej przez Panią poseł.

“Wszystkie wnioski opozycji bez względu na ich merytoryczne podstawy i na to, jak ważne problemy Polaków rozwiązują są przez PiS odrzucane. Dobrze, że posłowie PiS zainteresowali się problemem, na który zwróciłam uwagę. Nie liczy się, kto podpisze się pod tym wnioskiem, najważniejsze jest przecież żeby choć trochę poprawiła się sytuacja materialna osób niepełnosprawnych i ich najbliższych.”

skomentowała poseł Leszczyna.

To oczywiście nie koniec sprawy. Poseł Izabela Leszczyna będzie monitorowała postęp prac i losy zgłoszonej poprawki. Niemniej jednak pojawiło się światełko w tunelu dla rodziców niepełnosprawnych dzieci.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

16 czerwca 2018

“FORUM” w TVP INFO

Sejm jest od tego żeby ścierały się poglądy partii rządzącej i…

Czytaj dalej
11 czerwca 2018

“Wybory w TOKu” w TOK FM

Kiedy toczyła się debata o tym jaka ma być Unia Europejska,…

Czytaj dalej
8 czerwca 2018

Projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT

W imieniu klubu Platforma Obywatelska, poseł Izabela Leszczyna prezentowała projekt nowelizacji…

Czytaj dalej
7 czerwca 2018

Rozmowa Dnia w Super Stacji

Obawiam się, że komisja śledcza ds. VAT w tym składzie i…

Czytaj dalej
30 maja 2018

“Tak czy nie” w Polsat News

PiS nie ma wizji Europy i dlatego został na boku, siedzi…

Czytaj dalej