Aktualności

Sejm
9 czerwca 2010

9 – 11 czerwca 2010

W dniach 9-11 czerwca Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 68. Posiedzeniu Sejmu RP, w czasie którego uczestniczy w obradach Komisji Finansów Publicznych, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw oraz podkomisji nadzwyczajnej do przygotowania projektu dezyderatu w sprawie pomocy dla poszkodowanych w powodzi. Najważniejsze sprawy rozpatrywane w tych gremiach: zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej, rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie uchwały o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3092), zaopiniowanie przedstawionego przez Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta  RP wniosku o powołanie Pana Marka Mariana Belki na stanowisko Prezesa Narodowego Banku Polskiego (druk nr 3089), Rozpatrzenie informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat: Strategia rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego na lata 2010-2020. Odbędzie się także Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Innowacyjności i Informatyzacji, podczas którego Posłowie spotkają się z Janem Krzysztofem Bieleckim – Przewodniczącym Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

29 marca 2020

Kawa na ławę

Zamiast dzisiaj mówić o ludziach, którym trzeba ratować miejsca pracy, którzy…

Czytaj dalej
15 marca 2020

Zmiana organizacji pracy Biura Poselskiego

ZGODNIE Z ZALECENIEM GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ…

Czytaj dalej
13 marca 2020

Pakiet Bezpieczeństwa [video]

Żeby pracodawcy i pracownicy mogli zadbać o swoje zdrowie, o bezpieczeństwo…

Czytaj dalej
9 marca 2020

#DrożyznaPlus – dlaczego jest tak drogo [Video]

Koronawirus to niejedyny kłopot, który mają Polacy. Kolejny to drożyzna, za…

Czytaj dalej
9 marca 2020

Leszczyna: Dla Kidawy-Błońskiej najważniejsze jest bezpieczeństwo!

Dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków i podporządkujemy się wszystkim…

Czytaj dalej