Aktualności

Sejm
9 czerwca 2010

9 – 11 czerwca 2010

W dniach 9-11 czerwca Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 68. Posiedzeniu Sejmu RP, w czasie którego uczestniczy w obradach Komisji Finansów Publicznych, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw oraz podkomisji nadzwyczajnej do przygotowania projektu dezyderatu w sprawie pomocy dla poszkodowanych w powodzi. Najważniejsze sprawy rozpatrywane w tych gremiach: zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej, rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie uchwały o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3092), zaopiniowanie przedstawionego przez Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta  RP wniosku o powołanie Pana Marka Mariana Belki na stanowisko Prezesa Narodowego Banku Polskiego (druk nr 3089), Rozpatrzenie informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat: Strategia rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego na lata 2010-2020. Odbędzie się także Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Innowacyjności i Informatyzacji, podczas którego Posłowie spotkają się z Janem Krzysztofem Bieleckim – Przewodniczącym Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej