Aktualności

7 lipca 2010

7 – 9 lipca 2010 – 70. Posiedzenie Sejmu RP.

W dniach 7 – 9 lipca Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 70. posiedzeniu Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się między innymi: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (druk nr 3113), pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 3173) oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 3051).
Poseł Leszczyna będzie uczestniczyć w posiedzeniach komisji: Finansów Publicznych, Edukacji, Nauki i Młodzieży, wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266), Podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania. Komisje rozpatrywać będą m. in. sprawozdania z poszczególnych części budżetu państwa za 2009 r., poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 3105 i 3174), organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach,  organizację konkursów przedmiotowych i zasady ich finansowania.
Dodatkowo, Marszałek Senatu zaplanował na czwartek posiedzenie Parlamentarnego zespołu do spraw organizacji pozarządowych, który podejmie temat szans i wyzwań, jakie stoją przed organizacjami pozarządowymi w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE. Poseł Leszczyna jako członek Zespołu weźmie udział w posiedzeniu.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej