Aktualności

Sejm
6 stycznia 2010

6 stycznia 2010

W dniach 6-8 stycznia 2010 roku Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 58. Posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z ważniejszych punktów obrad jest wybór nowego składu Rady Polityki Pieniężnej (druk sejmowy nr 2591). W imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej kandydaturę dr.  Andrzeja Bratkowskiego do tego gremium  przedstawiać będzie Poseł Leszczyna.

Szczegółowy harmonogram 58. Posiedzenia Sejmu RP dostępny jest po kliknięciu przycisku “więcej”.

PLANOWANY PORZĄDEK DZIENNY
58. POSIEDZENIA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w dniach 6, 7 i 8 stycznia 2010 r.
(po zmianach)

w dniu 6 stycznia 2010 r.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2110 i 2555) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Marek Wójcik.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr  2480 i 2581) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Jacek Krupa.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr  1810 i 2606) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Lidia Staroń.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druki nr  2001 i 2607) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Barbara Bartuś.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym i komisyjnym projektach ustaw o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druki nr  2365, 2368 i 2589) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Jerzy Kozdroń.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o:

rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska,
poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
(druki nr  1854, 2115 i 2601) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Małgorzata Sadurska.
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw (druki nr  2401 i 2593) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Zbigniew Rynasiewicz.

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr  2316 i 2592) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Marek Plura.

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druki nr  2486 i 2598) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Mieczysław Kasprzak.

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druki nr  2468 i 2602) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Witold Kochan.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych (druki nr  1691 i 1791) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Sławomir Neumann.

w dniu 7 stycznia 2010 r.

Pytania w sprawach bieżących.

Informacja bieżąca.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przekazaniu jego zadań i kompetencji innym organom oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr  2624) – 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 14 i 15
– uzasadnia poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (druk nr  2625) – 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 14 i 15
– uzasadnia poseł Arkadiusz Rybicki.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie rezolucji w sprawie Narodowego Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010-2020 (druki nr  2391 i 2517) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Wiesław Szczepański.

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr  2566) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– uzasadnia poseł Michał Marcinkiewicz.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r. (druki nr  2543 i 2587) – 3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Konstanty Oświęcimski.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (druki nr  2621 i ) – 3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (druki nr  2620 i ) – 3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół *
– sprawozdawca poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (druki nr  2623 i ) – 3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół *
– sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Gospodarki o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr  2622 i ) – 3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druki nr  2619 i ) – 3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł

w dniu 8 stycznia 2010 r.

Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej (druki nr  2591)

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i zmianie niektórych ustaw (druk nr  2604) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 26 i 27
– uzasadnia poseł Andrzej Mikołaj Dera.

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i zmianie niektórych ustaw (druk nr  2603) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 26 i 27
– uzasadnia poseł Jacek Żalek.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej