Aktualności

Sejm
6 kwietnia 2010

6 – 9 kwietnia 2010

W dniach 6-9 kwietnia Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 64. posiedzeniu Sejmu RP, podczas którego uczestniczy w obradach Komisji Finansów Publicznych, Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, wspólnych obradach Komisji Edukacji oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, a także Podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania.
Komisje rozpatrywać będą między innymi: sprawozdanie podkomisji stałej do spraw monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw, informację Komisji Nadzoru Finansowego o tzw. Rekomendacji T (dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych), funkcjonowanie placówek wychowania pozaszkolnego w systemie edukacji, informację na temat wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w szkolnictwie – Wdrażanie idei e-szkoły.
8 kwietnia  Poseł Izabela Leszczyna weźmie udział w posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw energetyki. Jednym z punktów posiedzenia będzie, informacja na temat zakresu awarii sieci energetycznych i konsekwencjach dotykających firmy i odbiorców indywidualnych. Informować o zaistniałej sytuacji będą: Prezes Zarządu Enion S.A. Krzysztof Pubrat oraz Prezes Urzędu Regulacji i Energetyki Mariusz Maciej Swora.
Również 8 kwietnia Poseł Leszczyna będzie uczestniczyć w spotkaniu Wiceprezydenta Częstochowy Marcina Biernata i Prezesa Częstochowskich Zakładów Przemysłu Zapałczanego Eugeniusza Kałamarza z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomaszem Mertą. Tematem spotkania będzie sytuacja Częstochowskiego  Muzeum Zapałek oraz  pomoc, na jaką muzeum może liczyć,  ze strony Ministerstwa.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej