Aktualności

6 października 2010

6 – 8października 2010 r. – 75. Posiedzenie Sejmu RP

W dniach  6 ? 8 października Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 75. posiedzeniu Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się między innymi: pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 3366), pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3391), sprawozdanie Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (druki nr 3240).

W czwartek odbędzie się debata nad projektem budżetu na 2011 r. Poseł Izabela Leszczyna w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej zabierze głos w dyskusji dotyczącej części poświęconej oświacie i wychowaniu.

Poseł Leszczyna będzie uczestniczyć w posiedzeniach komisji: Finansów Publicznych,  Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Edukacji, Nauki i Młodzieży, Łączności z Polakami za Granicą. Najważniejszymi tematami rozpatrywanymi przez te gremia będą:  rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 3173), zaopiniowanie dla Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego:  rządowego projektu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (druk nr 3377) oraz  poselskiego projektu ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do 5 lat (druk nr 3398), pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 3209), rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej na opinię nr 26/30 w sprawie “Programu rozwoju oświaty polskiej za granicą i oświaty polonijnej na lata 2009-2011”, informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat organizacji, przebiegu i wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010, ze szczególnym uwzględnieniem egzaminu z matematyki, informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat organizacji, przebiegu i wyników egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2009/2010.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej