Aktualności

Sejm
5 maja 2010

5-7 maja 2010

W daniach 5-7 maja 2010 roku Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 66. Posiedzeniu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach którego odbywają się posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji stałej ds. monitorowania systemu podatkowego.

Głównymi punktami posiedzeń komisji są: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw inwestycji finansowych o rządowym projekcie ustaw o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (druk nr 2875). Rozpatrzenie informacji Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat programów wymiany z zagranicą  SOCRATES-ERAZMUS, COMENIUS, “Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme)”. Rozpatrzenie przedstawionego przez Prezydenta RP i poselskiego projektu ustaw o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk 2637 i 2652). Odbędzie się także pierwsze i drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o NBP.

Sejm rozpatrzy również poprawione sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym i poselskim projektach ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1698, 1789, 2893 i 2893-A).

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej