Aktualności

4 sierpnia 2010

4 – 6 sierpnia 2010 r. – 72. posiedzeniu Sejmu RP

W dniach 4 – 6 sierpnia Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 72. posiedzeniu Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się między innymi: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu finansów państwa, sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, pierwsze czytanie senackiego projektu o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 3173),sprawozdanie  Komisji o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 2565).
Poseł Izabela Leszczyna wystąpi w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej podczas  sprawozdania Komisji Edukacji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druki nr 2266 i 3271) oraz sprawozdania Komisji Edukacji o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 3289)
Poseł Leszczyna będzie uczestniczyć w posiedzeniach komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Finansów Publicznych oraz wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Najważniejszymi tematami rozpatrywanymi przez te gremia będą: zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej oraz zmiany przeznaczenia rezerwy celowej, zaopiniowanie wniosku Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3205),rozpatrzenie uchwały Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 3289),rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Gospodarki na dezyderat nr 11/5 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Ponadto Poseł Leszczyna weźmie udział w spotkaniu organizowanym wspólnie z Kongresem Kobiet. Jego celem jest przygotowanie programu informacyjnego oraz programu mentorskiego dla kobiet chcących wziąć udział w wyborach samorządowych.

Podczas piątkowego Zgromadzenia Narodowego przysięgę złoży nowy Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej