Aktualności

27 maja 2010

27 maja 2010

27 maja 2010 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie odbyła się debata pt.: “Etyka w życiu publicznym”. Zaproszonymi do uczestnictwa gośćmi byli Poseł Izabela Leszczyna oraz Poseł Jarosław Gowin.
Debata miała formę kontroli NIK – jej uczestnicy mieli za zadanie ustalenie stanu faktycznego przestrzegania etyki na trzech płaszczyznach: życia społecznego, politycznego, prywatnego oraz stanu wymaganego zachowań etycznych. Osoby biorące udział w debacie podzieliły się na dwie grupy, które oddzielnie ustalały definicje etyki, elity, autorytetu,  a następnie dokonały ich konfrontacji. Dodatkowo I grupa – pracująca razem z Poseł Izabelą Leszczyną  – ustalała stan faktyczny przestrzegania etyki w  wyżej wymienionych płaszczyznach a grupa pracująca z Posłem Jarosławem Gowinem miała określić stan wymagany zachowań etycznych na płaszczyznach życia społecznego, politycznego i prywatnego.
Następnie grupy przedstawiły wypracowane przez siebie wnioski i próbowały ustalić,  jakie działania należy podjąć, aby stan faktyczny przestrzegania etyki  zgadzał się ze stanem wymaganym. Uczestnicy debaty zastanawiali się,  jaki jest wpływ rodziny, Kościoła, mediów, polityków na obecność norm moralnych w życiu publicznym oraz jaka jest rola elit i autorytetów w promowaniu zachowań etycznych.
Efektem końcowym debaty było  wypracowanie przez jej uczestników kodeksu zachowań etycznych.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej