Aktualności

27 kwietnia 2010

27 kwietnia 2010

W dniu 27 kwietnia 2010 r. odbyło się spotkanie Rady Dzielnicy Północ z mieszkańcami oraz Prezydentem Miasta Piotrem Kurpiosem.
Spotkania Rad z władzami samorządowymi są doskonałą okazją do poruszenia najbardziej istotnych kwestii dotyczących najbliższego otoczenia mieszkańców. Prezydent Piotr Kurpios chętnie odpowiadał na zadane pytania dotyczące między innymi masztów telefonii komórkowej, zagospodarowania lasku aniołowskiego oraz bieżącego utrzymania dróg w dzielnicy. Wyraził swoje głębokie uznanie dla prac radnych dzielnicowych, którzy w jego odczuciu są jednymi z najbardziej aktywnych spośród członków pozostałych 20. Rad.
Poseł Izabela Leszczyna uważnie przygląda się pracom Rad Dzielnic i stara się wspierać je w swojej pracy poselskiej. W ostatnim czasie uczestniczyła w spotkaniu Rady Dzielnicy Raków, po której na prośbę mieszkańców interweniowała w sprawie odwołania komendanta rakowskiego komisariatu.
Z powodu obrad 65. posiedzenia Sejmu poseł Leszczyna nie mogła wziąć udziału w spotkaniu. Reprezentował ją Łukasz Pabiś – Dyrektor Biura Poselskiego.
Według statutu Rady Dzielnic Miasta Częstochowy są organami opiniodawczo – doradczymi. Mogą podejmować uchwały i zajmować stanowiska we wszystkich istotnych dla danej dzielnicy kwestiach, prowadzą współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, Strażą Miejską, Policją oraz organizacjami pozarządowymi.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej