Aktualności

27 października 2010

27-29 października 2010 r. – 77. posiedzeniu Sejmu RP.

W dniach  27 ? 29  października Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 77. posiedzeniu Sejmu RP.
W porządku obrad znalazły się między innymi: pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw wchodzących w skład pakietu ustaw zdrowotnych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektów ustaw z nimi związanych (druk nr 3508).

Poseł Leszczyna na tym posiedzeniu dwukrotnie występuje w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.
Stanowisko swojego Klubu Parlamentarnego przedstawia w punkcie: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług  oraz podczas pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.
Poseł Leszczyna będzie także uczestniczyć w posiedzeniach komisji: Finansów Publicznych oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Spraw Zagranicznych. Najważniejszymi tematami rozpatrywanymi przez te gremia będą: rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 (druk 3429), rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r.  (druk nr 3528), rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr 3366, 3427, 3500 i 3543). Ważnym punktem będzie rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 (druk nr 3429).

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej