Aktualności

27 października 2010

27-29 października 2010 r. – 77. posiedzeniu Sejmu RP.

W dniach  27 ? 29  października Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 77. posiedzeniu Sejmu RP.
W porządku obrad znalazły się między innymi: pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw wchodzących w skład pakietu ustaw zdrowotnych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektów ustaw z nimi związanych (druk nr 3508).

Poseł Leszczyna na tym posiedzeniu dwukrotnie występuje w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.
Stanowisko swojego Klubu Parlamentarnego przedstawia w punkcie: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług  oraz podczas pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.
Poseł Leszczyna będzie także uczestniczyć w posiedzeniach komisji: Finansów Publicznych oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Spraw Zagranicznych. Najważniejszymi tematami rozpatrywanymi przez te gremia będą: rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 (druk 3429), rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r.  (druk nr 3528), rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr 3366, 3427, 3500 i 3543). Ważnym punktem będzie rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 (druk nr 3429).

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

29 marca 2020

Kawa na ławę

Zamiast dzisiaj mówić o ludziach, którym trzeba ratować miejsca pracy, którzy…

Czytaj dalej
15 marca 2020

Zmiana organizacji pracy Biura Poselskiego

ZGODNIE Z ZALECENIEM GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ…

Czytaj dalej
13 marca 2020

Pakiet Bezpieczeństwa [video]

Żeby pracodawcy i pracownicy mogli zadbać o swoje zdrowie, o bezpieczeństwo…

Czytaj dalej
9 marca 2020

#DrożyznaPlus – dlaczego jest tak drogo [Video]

Koronawirus to niejedyny kłopot, który mają Polacy. Kolejny to drożyzna, za…

Czytaj dalej
9 marca 2020

Leszczyna: Dla Kidawy-Błońskiej najważniejsze jest bezpieczeństwo!

Dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków i podporządkujemy się wszystkim…

Czytaj dalej