Aktualności

10 października 2012

23. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 10-12 października 2012 r. Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 22. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

23. posiedzenie Sejmu rozpocznie się i zakończy blokami głosowań. W trakcie trzydniowych obrad posłowie będą także pracować nad propozycjami przepisów dotyczących m.in. ułatwień w rozpoczęciu działalności gospodarczej, podporządkowania ośrodków doradztwa rolniczego zarządowi województwa oraz zmiany sposobu obliczania podstawy do wypłacenia zasiłku rodzinnego. Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu do kilku ustaw wprowadzających zmiany m.in. w zamówieniach publicznych w dziedzinie obronności oraz wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ponadto, w ostatnim dniu posiedzenia izba wysłucha informacji Prezesa Rady Ministrów o stanie realizacji expose oraz o planach rządu.

W środowym bloku głosowań Sejm rozstrzygnie, czy porządek dzienny zostanie uzupełniony o informację rządu na temat sposobu rozliczania należności finansowych wobec podwykonawców pracujących przy budowie infrastruktury niezbędnej do organizacji EURO 2012.

W piątkowym bloku głosowań izba zdecyduje m.in. w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wniesionego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz komisyjnego projektu uchwały w sprawie racjonalnego wdrażania polityki klimatycznej. Przedmiotem głosowania będzie też wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Posłowie zagłosują również nad wnioskiem o odrzucenie informacji Ministra Sprawiedliwości na temat podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podmioty mu podległe i nadzorowane działań dotyczących zagwarantowania właściwych procedur postępowania ze zwłokami ofiar katastrofy smoleńskiej na terenie Federacji Rosyjskiej.

W pierwszym dniu posiedzenia posłowie będą też głosować nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o dokumentach paszportowych oraz komisyjnym projektem nowelizacji ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Sejm podejmie też decyzję odnośnie rządowego projektu nowelizacji ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno. W bloku głosowań posłowie zdecydują także o losach łącznie rozpatrywanych projektów – senackiego i poselskiego – nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

Podczas 23. posiedzenia Sejmu Poseł Izabela Leszczyna weźmie udział w następujących posiedzeniach Komisji:
Środa
17:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji przez Polską Akademię Nauk wniosków pokontrolnych NIK dotyczących gospodarowania wybranymi składnikami majątku trwałego – referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Rozpatrzenie Informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat aktualnej sytuacji finansowej jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk.
Czwartek
13:00 Komisja Finansów Publicznych
Informacja o kierunkach zmian w europejskim systemie nadzoru bankowego – referuje Minister Finansów, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.
14:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Administracji i Cyfryzacji na dezyderat nr 2 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykonywania przez wojewodów nadzoru prawnego nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, jako organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.
Zmiany w składach podkomisji stałych: ds. młodzieży oraz ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

źródło: sejm.gov.pl

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

29 marca 2020

Kawa na ławę

Zamiast dzisiaj mówić o ludziach, którym trzeba ratować miejsca pracy, którzy…

Czytaj dalej
15 marca 2020

Zmiana organizacji pracy Biura Poselskiego

ZGODNIE Z ZALECENIEM GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ…

Czytaj dalej
13 marca 2020

Pakiet Bezpieczeństwa [video]

Żeby pracodawcy i pracownicy mogli zadbać o swoje zdrowie, o bezpieczeństwo…

Czytaj dalej
9 marca 2020

#DrożyznaPlus – dlaczego jest tak drogo [Video]

Koronawirus to niejedyny kłopot, który mają Polacy. Kolejny to drożyzna, za…

Czytaj dalej
9 marca 2020

Leszczyna: Dla Kidawy-Błońskiej najważniejsze jest bezpieczeństwo!

Dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków i podporządkujemy się wszystkim…

Czytaj dalej