Aktualności

10 października 2012

23. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 10-12 października 2012 r. Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 22. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

23. posiedzenie Sejmu rozpocznie się i zakończy blokami głosowań. W trakcie trzydniowych obrad posłowie będą także pracować nad propozycjami przepisów dotyczących m.in. ułatwień w rozpoczęciu działalności gospodarczej, podporządkowania ośrodków doradztwa rolniczego zarządowi województwa oraz zmiany sposobu obliczania podstawy do wypłacenia zasiłku rodzinnego. Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu do kilku ustaw wprowadzających zmiany m.in. w zamówieniach publicznych w dziedzinie obronności oraz wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ponadto, w ostatnim dniu posiedzenia izba wysłucha informacji Prezesa Rady Ministrów o stanie realizacji expose oraz o planach rządu.

W środowym bloku głosowań Sejm rozstrzygnie, czy porządek dzienny zostanie uzupełniony o informację rządu na temat sposobu rozliczania należności finansowych wobec podwykonawców pracujących przy budowie infrastruktury niezbędnej do organizacji EURO 2012.

W piątkowym bloku głosowań izba zdecyduje m.in. w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wniesionego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz komisyjnego projektu uchwały w sprawie racjonalnego wdrażania polityki klimatycznej. Przedmiotem głosowania będzie też wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Posłowie zagłosują również nad wnioskiem o odrzucenie informacji Ministra Sprawiedliwości na temat podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podmioty mu podległe i nadzorowane działań dotyczących zagwarantowania właściwych procedur postępowania ze zwłokami ofiar katastrofy smoleńskiej na terenie Federacji Rosyjskiej.

W pierwszym dniu posiedzenia posłowie będą też głosować nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o dokumentach paszportowych oraz komisyjnym projektem nowelizacji ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Sejm podejmie też decyzję odnośnie rządowego projektu nowelizacji ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno. W bloku głosowań posłowie zdecydują także o losach łącznie rozpatrywanych projektów – senackiego i poselskiego – nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

Podczas 23. posiedzenia Sejmu Poseł Izabela Leszczyna weźmie udział w następujących posiedzeniach Komisji:
Środa
17:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji przez Polską Akademię Nauk wniosków pokontrolnych NIK dotyczących gospodarowania wybranymi składnikami majątku trwałego – referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Rozpatrzenie Informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat aktualnej sytuacji finansowej jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk.
Czwartek
13:00 Komisja Finansów Publicznych
Informacja o kierunkach zmian w europejskim systemie nadzoru bankowego – referuje Minister Finansów, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.
14:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Administracji i Cyfryzacji na dezyderat nr 2 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykonywania przez wojewodów nadzoru prawnego nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, jako organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.
Zmiany w składach podkomisji stałych: ds. młodzieży oraz ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

źródło: sejm.gov.pl

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

2 lipca 2020

Rafał Trzaskowski w Częstochowie!

Czytaj dalej
24 czerwca 2020

Co ukrywa PiS w sprawie finansów państwa? [VIDEO]

Te zadania, które są zadaniami publicznymi i powinny być finansowane z…

Czytaj dalej
19 czerwca 2020

Niespełnione obietnice – dramat zwalnianych pracowników [VIDEO]

Mieszkańcy Częstochowy i okolicznych miejscowości jeździli dzięki PKS z domu do…

Czytaj dalej
15 czerwca 2020

Koniec PKS Częstochowa

Pracownicy PKS Częstochowa napisali do mnie list, że od stycznia tego…

Czytaj dalej
12 czerwca 2020

Popieram Rafała Trzaskowskiego!

Prezydent Warszawy Pan Rafał Trzaskowski jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej na urząd…

Czytaj dalej