Aktualności

23 czerwca 2011

23 – 25 czerwca 2010 – 69. Posiedzenie Sejmu RP

W dniach 23-25 czerwca Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 69. posiedzeniu Sejmu RP. Podczas posiedzenia rozpatrzone będą między innymi: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk 3105) oraz Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (druk 3148). Poseł Leszczyna wygłosi w obu przypadkach oświadczenia w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.
Dodatkowo odbędą się posiedzenia komisji: Finansów Publicznych, Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz wspólne posiedzenie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Gospodarki. Gremia te będą rozpatrywać między innymi:  uchwałę Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk 3149), pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego “Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011” (druk 3146). Do Komisji Finansów Publicznych spływają również częściowe sprawozdania z wykonania Budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wraz z opiniami Najwyższej Izby Kontroli – Komisja rozpatruje sprawozdania według planu.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

29 marca 2020

Kawa na ławę

Zamiast dzisiaj mówić o ludziach, którym trzeba ratować miejsca pracy, którzy…

Czytaj dalej
15 marca 2020

Zmiana organizacji pracy Biura Poselskiego

ZGODNIE Z ZALECENIEM GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ…

Czytaj dalej
13 marca 2020

Pakiet Bezpieczeństwa [video]

Żeby pracodawcy i pracownicy mogli zadbać o swoje zdrowie, o bezpieczeństwo…

Czytaj dalej
9 marca 2020

#DrożyznaPlus – dlaczego jest tak drogo [Video]

Koronawirus to niejedyny kłopot, który mają Polacy. Kolejny to drożyzna, za…

Czytaj dalej
9 marca 2020

Leszczyna: Dla Kidawy-Błońskiej najważniejsze jest bezpieczeństwo!

Dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków i podporządkujemy się wszystkim…

Czytaj dalej