Aktualności

23 listopada 2010

23 – 24 listopada 2010 r. – 78. Posiedzenie Sejmu RP

W dniach 23 – 24 listopada Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 78. posiedzeniu Sejmu RP. Najważniejszymi punktami oraz głosowaniami rozpatrywanymi w tych dniach są: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3576), Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (druk nr 3586), sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druki nr 2916 i 3545).
Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy opinię Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 (druk nr 3429) w zakresie działania Komisji oraz Zaopiniuje zmiany w planie finansowym Funduszu Skarbu Państwa.
Podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży będzie miało miejsce Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 2215), pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 2484) oraz podjęcie, w trybie art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu, uchwały w sprawie wspólnego rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3391) oraz poselskiego i komisyjnego projektów ustaw: o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druki nr 2215 i 2484).
W dniach 25 – 26 listopada, za zgodą Marszałka Sejmu Poseł Leszczyna przebywać będzie na urlopie.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej