Aktualności

22 lutego 2011

22 – 25 lutego 2011 r.

W dniach 22 – 25  lutego Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 85. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
W porządku obrad znalazły się między innymi: sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (druki nr 3682 i 3699), pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 3838) oraz Sprawozdanie Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druki nr 3677 i 3787).
Poseł Leszczyna bierze także udział w posiedzeniach komisji sejmowych: Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Komisji Finansów Publicznych oraz we wspólnym posiedzeniu  Komisji Finansów Publicznych z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej i Komisji Edukacji z Komisją Obrony narodowej. Najważniejszymi tematami rozpatrywanymi przez te gremia będą: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy ? Prawo o miarach oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3738, 3066 i 3826), zaopiniowanie dla Komisji Gospodarki oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (druk nr 3768), rozpatrzenie uchwały Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie (druk nr 3863) oraz rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o systemie informacji oświatowej (druk nr 3628).

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej