Aktualności

21 sierpnia 2010

21 – 23 lipca 2010 – 71. Posiedzenie Sejmu RP

W dniach 21 – 23 lipca Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 71. posiedzeniu Sejmu RP. W porządku obrad znalazło się między innymi sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2009 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr  3090, 3147 i 3224). Poseł Izabela Leszczyna w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej zabierze głos w części poświęconej sprawozdaniu z działu budżetu pomoc społeczna.
Poseł Leszczyna będzie uczestniczyć w posiedzeniach komisji: Finansów Publicznych, Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny. Najważniejszymi tematami rozpatrywanymi przez te gremia będą: rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 2876), rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (druk nr 3083), rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266) oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej (druk nr 3164), zaopiniowanie dla Komisji Gospodarki przedstawionego przez Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (druk nr 3158). Komisja Finansów Publicznych zaopiniuje także plan finansowy NFZ na rok 2011.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

2 lipca 2020

Rafał Trzaskowski w Częstochowie!

Czytaj dalej
24 czerwca 2020

Co ukrywa PiS w sprawie finansów państwa? [VIDEO]

Te zadania, które są zadaniami publicznymi i powinny być finansowane z…

Czytaj dalej
19 czerwca 2020

Niespełnione obietnice – dramat zwalnianych pracowników [VIDEO]

Mieszkańcy Częstochowy i okolicznych miejscowości jeździli dzięki PKS z domu do…

Czytaj dalej
15 czerwca 2020

Koniec PKS Częstochowa

Pracownicy PKS Częstochowa napisali do mnie list, że od stycznia tego…

Czytaj dalej
12 czerwca 2020

Popieram Rafała Trzaskowskiego!

Prezydent Warszawy Pan Rafał Trzaskowski jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej na urząd…

Czytaj dalej