Aktualności

21 sierpnia 2010

21 – 23 lipca 2010 – 71. Posiedzenie Sejmu RP

W dniach 21 – 23 lipca Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 71. posiedzeniu Sejmu RP. W porządku obrad znalazło się między innymi sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2009 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr  3090, 3147 i 3224). Poseł Izabela Leszczyna w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej zabierze głos w części poświęconej sprawozdaniu z działu budżetu pomoc społeczna.
Poseł Leszczyna będzie uczestniczyć w posiedzeniach komisji: Finansów Publicznych, Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny. Najważniejszymi tematami rozpatrywanymi przez te gremia będą: rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 2876), rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (druk nr 3083), rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266) oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej (druk nr 3164), zaopiniowanie dla Komisji Gospodarki przedstawionego przez Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (druk nr 3158). Komisja Finansów Publicznych zaopiniuje także plan finansowy NFZ na rok 2011.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej