Aktualności

20 października 2010

20, 22 października 2010 r. – 76. posiedzenie Sejmu RP.

W dniach  20, 22 października Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 76. posiedzeniu Sejmu RP.
W porządku obrad znalazły się między innymi: sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (druki nr 3238 i 3441), sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3292 i 3454), sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druki nr 2138 i 3464), sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druki nr 3390 i 3472), pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw (druk nr 3467).
Poseł Leszczyna będzie uczestniczyć w posiedzeniach komisji: Finansów Publicznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Najważniejszymi tematami rozpatrywanymi przez te gremia będą: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (druk 3430), rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2011 (druk nr 3429) w zakresie działania Komisji.

21 października Poseł Leszczyna nie uczestniczyła w posiedzeniu Sejmu, wykonując w tym czasie obowiązki posła w regionie: na zaproszenie Związku Nauczycielstwa Polskiego uczestniczyła w spotkaniu prezesów kół  z Wiceprezesem ZNP Krzysztofem Baszczyńskim.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

29 marca 2020

Kawa na ławę

Zamiast dzisiaj mówić o ludziach, którym trzeba ratować miejsca pracy, którzy…

Czytaj dalej
15 marca 2020

Zmiana organizacji pracy Biura Poselskiego

ZGODNIE Z ZALECENIEM GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ…

Czytaj dalej
13 marca 2020

Pakiet Bezpieczeństwa [video]

Żeby pracodawcy i pracownicy mogli zadbać o swoje zdrowie, o bezpieczeństwo…

Czytaj dalej
9 marca 2020

#DrożyznaPlus – dlaczego jest tak drogo [Video]

Koronawirus to niejedyny kłopot, który mają Polacy. Kolejny to drożyzna, za…

Czytaj dalej
9 marca 2020

Leszczyna: Dla Kidawy-Błońskiej najważniejsze jest bezpieczeństwo!

Dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków i podporządkujemy się wszystkim…

Czytaj dalej