Aktualności

20 października 2010

20, 22 października 2010 r. – 76. posiedzenie Sejmu RP.

W dniach  20, 22 października Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 76. posiedzeniu Sejmu RP.
W porządku obrad znalazły się między innymi: sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (druki nr 3238 i 3441), sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3292 i 3454), sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druki nr 2138 i 3464), sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druki nr 3390 i 3472), pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw (druk nr 3467).
Poseł Leszczyna będzie uczestniczyć w posiedzeniach komisji: Finansów Publicznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Najważniejszymi tematami rozpatrywanymi przez te gremia będą: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (druk 3430), rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2011 (druk nr 3429) w zakresie działania Komisji.

21 października Poseł Leszczyna nie uczestniczyła w posiedzeniu Sejmu, wykonując w tym czasie obowiązki posła w regionie: na zaproszenie Związku Nauczycielstwa Polskiego uczestniczyła w spotkaniu prezesów kół  z Wiceprezesem ZNP Krzysztofem Baszczyńskim.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej