Aktualności

Sejm
18 maja 2010

18 – 21 maja 2010

W dniach 18-21 maja Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 67 Posiedzeniu Sejmu RP, w czasie którego uczestniczy w obradach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Finansów Publicznych oraz Podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowywania. Najważniejsze sprawy rozpatrywane w tych gremiach: rozpatrzenie Informacji Rzecznika Praw Dziecka za rok 2009 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 2932), rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1852 i 2974), upowszechnienie wychowania przedszkolnego.
Poseł Izabela Leszczyna reprezentowała  Klub Platformy Obywatelskiej w debacie nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Projekt dotyczy dostosowania przepisów ustawy do dyrektyw UE w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów lub akcji w podmiotach sektora finansowego oraz w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych w zakresie możliwości połączenia się banku z instytucją kredytową.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

2 lipca 2020

Rafał Trzaskowski w Częstochowie!

Czytaj dalej
24 czerwca 2020

Co ukrywa PiS w sprawie finansów państwa? [VIDEO]

Te zadania, które są zadaniami publicznymi i powinny być finansowane z…

Czytaj dalej
19 czerwca 2020

Niespełnione obietnice – dramat zwalnianych pracowników [VIDEO]

Mieszkańcy Częstochowy i okolicznych miejscowości jeździli dzięki PKS z domu do…

Czytaj dalej
15 czerwca 2020

Koniec PKS Częstochowa

Pracownicy PKS Częstochowa napisali do mnie list, że od stycznia tego…

Czytaj dalej
12 czerwca 2020

Popieram Rafała Trzaskowskiego!

Prezydent Warszawy Pan Rafał Trzaskowski jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej na urząd…

Czytaj dalej