Aktualności

17 lutego 2011

17 lutego 2011 r. – “Podsumowanie realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2010/2011 “

17 lutego Poseł Izabela Leszczyna wzięła udział w wideokonferencji pt: “Podsumowanie realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2010/2011 sprawowanego przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Częstochowie”. Wykorzystanie najnowszych technologii  pozwoliło na połaczenie z dyrektorami szkół w Lublińcu, Myszkowie oraz  Kłobucku. Ciężar organizacyjny wziął na siebie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie, użyczając nie tylko sali konferencyjnej, ale także niezbędnej infrastruktury informatycznej i pracowników obsługujących całość przedsięwzięcia. Konferencję otworzyła Dyrektor RODN “WOM” Pani Grażyna Kawecka-Karaś.
Podczas konferencji przedstawiono dane statystyczne dotyczące pracy szkół, przeprowadzonych kontroli, konkursów przedmiotowych oraz komunikatów Kuratora i zmiany w prawie.
– W najbliższym czasie w Sejmie  będziemy nowelizować ustawę o systemie oświaty, ale tym razem zmiany dotyczyć będą kuratoriów i placówek doskonalenia. Zapewniam jednocześnie,  że  proponowane zmiany nie dotyczą szkół – zwróciła się do zebranych w sali Poseł Leszczyna. – Z wieloma Dyrektorami nie miałam jeszcze okazji widzieć się w tym roku ,dlatego pragnę życzyć Państwu dobrego dla oświaty i edukacji roku  2011 r.
Pani Poseł odniosła się również do propozycji zmian przedstawionej częstochowskim szkołom przez organ prowadzący. Poinformowała dyrektorów, że w dalszym ciągu będzie starała się przekonać radnych do tego, że zaproponowane przekształcenie szkół w filie to iluzoryczne oszczędności i szkodliwy dla lokalnych społeczności, szczególnie środowisk peryferyjnych pomysł.
Wykorzystanie połączenia internetowego i przekaz audiowizualny zyskał aprobatę uczestników.
Konferencja RODN WOM 17.02.2011

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej