Aktualności

Sejm
16 marca 2010

16-19 marca 2010

W dniach 16-19 marca poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 63. Posiedzeniu Sejmu RP, w czasie, którego uczestniczy w obradach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Finansów Publicznych a także Podkomisji stałej do spraw monitorowania systemu podatkowego i Podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania. Sprawy, których rozpatrywaniem zajmą się te organy to m.in.: nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, o podatku dochodowym,  a także ustawy reformujące szkolnictwo wyższe. Odbędzie się również pierwsze czytanie rządowego projektu ustaw o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009r (druk nr 2818). Posłowie zaopiniują również wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Promocji Kultury. Poseł Leszczyna zada pytanie do Ministra Infrastruktury dotyczące zmian w harmonogramie budowy autostrady A1, w tym obwodnicy Częstochowy.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej