Aktualności

15 września 2010

15 września 2010 r. – Spotkanie z dyrektorami

15 września z inicjatywy Poseł Izabeli Leszczyny w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie zorganizowano spotkanie dyrektorów częstochowskich szkół technicznych i zawodowych z pracownikami Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Spotkanie było okazją do konsultacji projektu systemowego w ramach Działania 9.2 ? Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dyskusji uczestniczyli także przedstawiciele organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne z Częstochowy, powiatu lublinieckiego i myszkowskiego.
Prezentację poprowadziła Barbara Szafir Z-ca Dyrektora Wydziału EFS, zaś na pytania dyrektorów odpowiadali koordynatorzy projektu – Monika Ptak-Kruszelnicka i Hubert Niedziocha. Projekt zakłada wieloaspektowe wsparcie i modernizację szkolnictwa zawodowego między innymi poprzez utworzenie przez 36 Partnerów (powiaty i miasta na prawach powiatów) Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na swoim terenie, opracowanie na podstawie powyższych Programów Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego, utworzenie Bazy Pracodawców współpracujących ze szkołami z terenu województwa, organizację Targów Edukacyjnych oraz organizację konferencji z pracodawcami. W ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać z takich form doskonalenia jak: doradztwo grupowe, doradztwo indywidualne (utworzenie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju Zawodowego). W ramach pakietu uczeń może skorzystać z: dodatkowego doradztwa indywidualnego, staży, praktyk, kursów certyfikowanych, zajęć pozaszkolnych czy zajęć pozalekcyjnych.
Poseł Izabela Leszczyna jako nauczyciel, wieloletni konsultant RODN “WOM” oraz członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży doskonale zna sytuację i potrzeby szkolnictwa zawodowego w Polsce. Spotkanie, które w dniu dzisiejszym miało charakter konsultacyjny ma zapoczątkować kolejne, dzięki którym projekt będzie bardziej przystępny dla wdrażających go szkół.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej