Aktualności

15 lutego 2011

15 lutego 2011 r. – V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

15 lutego odbyła się V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy. Poseł Izabela Leszczyna uczestniczyła w obradach.
Najważniejszymi punktami dzisiejszego porządku były uchwały dot. przekształcenia czterech Szkół Podstawowych w filie, budżetu miasta Częstochowy oraz wyrażenie zgody na lokalizację kasyna w mieście.
Poseł Leszczyna brała udział w dyskusji dotyczącej przekształcenia szkół. Była to kontynuacja rozpoczętej podczas piątkowej narady dyskusja dyrektorów szkół z naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta. Środowisko nauczycieli, związki zawodowe oraz przedstawiciele Rad Rodziców przysłuchiwali się debacie
Pani Poseł wsparła głos przedstawicieli szkół opowiadając się przeciwko zaproponowanym zmianom.
– Projekty uchwał nie zostały przedstawione do konsultacji szkołom – dyrektorom, radom pedagogicznym i rodzicom, którzy są bezpośrednio zainteresowani. Przedstawiona przez Pana Naczelnika prezentacja nie uwzględnia wszystkich kosztów, a wykazane oszczędności w ogóle nie uprawniają do podjęcia decyzji o przekształcaniu. Oświata częstochowska wymaga reorganizacji i podjęcia trudnych decyzji, ale nie mogą to być działania pozorowane, lecz takie, które przyniosą rzeczywiste oszczędności, zostaną przeprowadzone po rzetelnej analizie stanu obecnego i będą wynikały ze  strategii rozwoju edukacji w mieście. Póki co takiej nie ma – mówiła Poseł Leszczyna.
Za przyjęciem uchwał głosował Klub SLD. Za przyjęciem głosowała także Przewodnicząca Komisji Edukacji, Wiceprzewodnicząca ZNP w Częstochowie radna Elżbieta Kunicka.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej