Aktualności

12 marca 2010

12 marca 2010 godz. 11.00

12 marca poseł Izabela Leszczyna wzięła udział w zorganizowanej przez Urząd Miasta Częstochowy oraz Konfederację Pracodawców Polskich (KPP) konferencji pt.: “Prawo pracy oraz finansowanie inwestycji z funduszy unijnych”. Spotkanie częstochowskich przedsiębiorców z prezydentem Piotrem Kurpiosem, zastępcą prezydenta Marcinem Biernatem było doskonałą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń oraz konfrontacji problemów z wiedzą ekspertów Konfederacji. Oprócz przedstawicieli lokalnej małej i średniej przedsiębiorczości czynny udział w dyskusji wzięli radni, przedstawiciele Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Częstochowskiego i samorządów okolicznych gmin.
W wystąpieniu otwierającym prezydent Kurpios podkreślił wagę kontaktów przedsiębiorców z samorządem oraz tworzenie wspólnej płaszczyzny wymiany poglądów. Wskazał również na historyczny związek miasta z KPP.
W pierwszej części konferencji poświęconej barierom biurokratycznym w prawie pracy, Pan Witold Polkowski – ekspert KPP, przedstawił ekspertyzę naukową na temat możliwego ograniczenia biurokratycznych barier dla pracodawców w nowelizacjach Kodeksu pracy. Podczas dyskusji panelowej poseł Izabela Leszczyna zwróciła uwagę na to, że należy rozróżniać dwa pojęcia: biurokrację i biurokratyzm. Biurokratyzm jest zjawiskiem negatywnym i należy z nim walczyć. Biurokracja jest – w niektórych strukturach organizacyjnych – koniecznym elementem ich funkcjonowania. Przykładem tego może być podział środków unijnych, który bez odpowiednich procedur, zasad i kryteriów przyznawania funduszy, mógłby stać się zwykłym marnotrawieniem publicznych pieniędzy.
Druga część konferencji poświęcona finansowaniu inwestycji z funduszy unijnych wzbudziła zainteresowanie szczególnie przedsiębiorców. Paneliści odpowiadali na wiele pytań. Część z nich dotyczyła inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Poseł Izabela Leszczyna zapewniła, że część problemów poruszonych podczas dyskusji będzie w najbliższym czasie tematem jej wystąpień poselskich.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej